top of page
Litteratuur over plantenevolutie

   Boeken

Armstrong, J.E.: How the Earth turned Green; 2014 Aanrader!

Attenborough, D. : Het verborgen leven van de planten; 1995

Beerling, D. : The Emarald Planet, How Plants Changed Earth’s History; 2007 Aanrader!

Blackmore, S.: Groen universum - een microscopische reis door de plantenwereld; 2013

Bouman, F.  e.a.: Verspreiding van zaden; 2000

Corner, E. J. H. : The life of Plants; 1964. Enthousiast vertelde klassieker.

Farjon, A. : A natural history of Conifers; 2008 Boeiend en goed geschreven. Aanrader!

Gould, S. J. : Honderd jaar na Darwin; 1979 Veel belangrijke onderwerpen uit de evolutie.

Meeuse B. en Morris S.: De voortplanting van bloemen; 1984. Incl.“evolutie” van de bloem!

Meyden, R. van der: Heukels Flora van Nederland, 23ste druk; 2005

Niklas, J.N. : Plant Evolution; 2016 

Palmer, D. : Evolutie, Historisch Panorama van het Leven op Aarde: 2009 Aanrader!

Quammen, D. : De aarzelende Darwin, 2006 Goed geschreven en hanteerbare biografie.

Silvertown, J. : Demons in Eden, The Paradox of Plant Diversity; 2008 Aanrader!

Silvertown, J. : An Orchard Invisible, A Natural History of Seeds; 2009

Taylor, T.N. e.a.: Paleobotany, The biology and evolution of fossil plants; 2009

Tudge, C. : Het verborgen leven van Bomen; 2006 Mooie inleiding op de plantenevolutie.

Willis, K. J. en McElwain, J.C. : The Evolution of Plants; 2002 (2nd edition, 2013)

   Op internet

Barras, C., 2015          How flowers conquered the world

Bing, J.W. et al, 2018  The phylogeny of angiosperms poster, a visual summary of APG IV family relations and floral diversity

Bruens, H., 2007         De Verovering van de Aarde, in GEA, (Deel 1) en (Deel 2)          

Cornet, B., 2014          When Did Angiosperms first evolve?

Dimech, A., 2011         The Plant Evolution Tour.

Earle, C. J., 2017         The Gymnosperm Database.

Erkens, R. H. J., 2003  De Evolutie van het Plantenrijk.

Erkens, R. H. J., 2004  Bloemplanten van nul tot nu. 

Hill, K., 2012                 The Cycad Pages. 

Leubner, G., 2012         The Seed Biology Place.

Naturalis/Leiden, 2017  Geologie van Nederland. 

Steur, H., 2016              Fossiele Planten.

Triep, F., 2016               De Botanie Website van Fred Triep.

van Konijnenburg-van Cittert, J.H.A., 2004 Fossiele planten: voer voor Dino’s? 

van Konijnenburg-van Cittert, J.H.A., 2009 Fossiele planten in het Mesozoïcum. 

De systeemtuin van de Leidse Hortus geeft een prachtig overzicht van de plantenevolutie.   

De APG website met de laatste wetenschappelijke stand van zaken.

Een inleiding op de evolutie van bladeren, wortels etc. op de Engelstalige wikipedia.:, Timeline of plant evolution.

 

   Recente wetenschappelijke artikelen

Baack, E., et al., 2015      The origins of reproductive isolation in plants.
Bengtson, S., et al, 2017  Fungus-like mycelial fossils in 2.4-billion-year-old vesicular basalt.
Eiserhardt, W.L., et al, 2017 Plant phylogeny as a window on the evolution of hyperdiversity in the tropical rainforest biome
Givnish, T.J., et al, 2016   Orchid historical biogeography, diversification, Antarctica and the paradox of orchid dispersal​.
Knoll, A.H. & Nowak, M.A., 2017 The timetable of evolution.
Magallón, S., et al., 2015  A metacalibrated time-tree documents the early rise of flowering plant phylogenetic diversity. 
Morris, J.L. et al, 2018      The timescale of early land plant evolution.
 
   Videos over plantenevolutie

David Attenborough, BBC : Origin of Life. 

Pamela Soltis, Boston University: Solving Darwin's Abominable Mystery: The Origin and Diversification of Flowering Plants

Pamela Soltis, Harvard Museum of Natural History: The Revolution in Plant Evolution, 

Hervé Sauquet, MOOC Botanique of Tela Botanica: Plant evolution. 

Peter Crane, New Phytologist: Ginkgo: An evolutionary and cultural biography. 

Peter Crane, The Royal Society: The Origins of Flowers​, 

   Cursus evolutie

Coursera: Evolution Today, Leiden University (MOOC) 

bottom of page