top of page

Lezingen op aanvraag.Informatieve lezingen over onderwerpen op natuurgebied en/of wetenschapsgeschiedenis.

De lezingen zijn onderhoudend en visueel aantrekkelijk. De standaardduur is ongeveer anderhalf uur.

De volgende onderwerpen zijn al voorradig.

 

 • Bomen en Evolutie.  Wat hebben bomen met evolutie te maken? Wanneer en waar groeide de eerste boom? Hoe oud kunnen bomen eigenlijk worden? Is ouderdom een voordeel in de evolutie? 

 • Bomen in de Amsterdamse Hortus. Welke bomen groeien er in en rond de Amsterdamse Hortus? Wat is hun geschiedenis? Waar komen ze vandaan?

 • Evolutie van Bloemen. Hoe zijn bloemen in de evolutie ontstaan?  Waar en wanneer bloeide de eerste bloem? Wat is EVO-DEVO? Wat is het ABC-model? We duiken diep in de bouwfabriek van een ontluikende bloem. Een lezing voor biologisch ingevoerd publiek.  

 • Plantenevolutie voor geologen. Het verhaal van de evolutie van het groene leven met extra aandacht voor de wording van de aarde. Evolutie van de planten valt niet goed te begrijpen zonder ook te kijken naar de evolutie van de dieren en naar de gescheidenis van de veranderende aarde. Voor een geologisch ingevoerd publiek.  

 • Zintuigen van Planten. Hebben planten zintuigen? Hoe weten we dat? Waar zitten ze dan? En wat doen ze? Kunnen planten ons zien? Een andere kant van het leven als plant.​

 • Psychoactieve  Planten. Planten voorzien ons van veel    genotmiddelen. Allerlei inhoudsstoffen van deze planten beïnvloeden onze hersenen, wat wij als aangenaam of vervoerend ervaren. Wat zijn dit voor stoffen en waarom maken deze planten ze aan? In de lezing komen tal van  voorbeelden voor van simpele alcohol en koffie tot aan de mescaline van de Mexicaanse Peyote cactus.

 • Het wonderlijke verhaal achter de Bamboe. In tropische landen was Bamboe vroeger en nu het universele  bouwmateriaal voor bruggen en huizen. Waarom is bamboe daar zo geschikt voor? In de lezing gaan we in op de merkwaardige bloeimethoden van Bamboe die soms catastrofaal uitwerkten in plattelands gebieden. En waarom werden sommige bamboesoorten als een godheid vereerd?

 • De ontdekking van de Hortensia. Het verhaal van de Hortensia voert ons langs een Franse ontdekkingsreizigster die als matroos verkleed de wereld omvoer, een Parijse horlogemaker en een onbekend lid van de familie Oranje-Nassau. Centraal in alle verhalen staat die vreemde, stijve tuinplant uit onze achtertuin.

 • Van Aanslibsel tot Zeekraal. Hoe en waarom planten zich vestigen in de Waddenzee. De Waddenzee staat bekend als Nederlands grootste natuurgebied maar niet als een groengebied. Toch staan planten aan de voet van elk ecosysteem, ook in de Waddenzee. Na een korte geologische introductie over de wording van de wadden, aanslibbing, zandvang en getijden gaan we snel door met het hoofdonderwerp, wat hebben planten te zoeken in de waddenzee. Hoe zijn ze hier terecht gekomen, hoe houden ze zich staande in zo’n dynamische omgeving en hoe overleven ze het zoute zeewater?

 • Bronnen van Biodiversiteit. Hoe ontstaat biodiversiteit? Wat is biodiversiteit en waar vinden we het? Een geïllustreerd verhaal over de kansen en bedreigingen van de natuur in de wereld.​ Wat is de natuur ons waard?​

 • Biodiversiteit bij U in de buurt. Wat is biodiversiteit? Voorbeelden van biodiversiteit buiten en binnen Nederland. En hoe is het gesteld bij u om de hoek of in de tuin. Hoe kunnen we de natuur helpen?

 • Biogeografie van Madagaskar. Waar komt de natuur op dit eilandcontinent vandaan? Is het een restant van de zeer oude flora en fauna van Gondwana of is de natuur ergens anders vandaan gekomen. Hoe en wanneer is zij dan op Madagaskar terecht gekomen? Een lezing voor biologisch ingevoerd publiek.  ​   

 • Geschiedenis van het Amstelpark en Amsterdam Zuid. De lezing begint met een korte schets van het ontstaan van Amsterdam Zuid: van veenpolder tot stadsdeel. Het tweede behandelt ontstaan van het Amstelpark. En natuurlijk wordt stilgestaan bij de Floriade van 1972. Een manifestatie dat toen maar liefst 3,5 miljoen bezoekers trok!

 • Geschiedenis en rol van Botanische tuinen.  Wanneer, waar en waarom verschenen er in de 17de eeuw overal botanische tuinen? In deze lezing gaan we in op de geschiedenis van een aantal tuinen in Nederland waaronder de twee Amsterdamse. Tegenwoordig hebben de meeste tuinen een heel andere functie dan waarvoor zij vroeger zijn opgericht. Een duurzame samenleving en bescherming van de biodiversiteit zijn de moderne sleutelwoorden. Maar hoe richt je daarmee een tuin in?

 • Uw eigen onderwerp!

U kiest zelf het onderwerp en de duur. 

bottom of page