top of page

Zintuigen van de Planten.

Hortus Botanicus Amsterdam, zomer 2019

 

Een serie van vier middagcolleges over de Zintuigen van de Planten.

De centrale vraag bij deze colleges is hoe planten aan informatie over hun omgeving komen en wat ze met deze 'kennis' doen.  

Elke lezing van ca. 1,25 uur wordt gevolgd door een bezoek aan de tuin en kassen om enkele van de besproken planten te bekijken.

Op vier middagen: 1, 3, 8 en 10 juli  tussen 13.30-16.00 uur in de Amsterdamse Hortus. 

Prijjs: 135 euro.

Deze serie wordt georganiseerd door de HOVO in Amsterdam.

Verdere informatie en opgave op de site van de HOVO:

www.hovo.vu.nl/nl/cursusaanbod/cursussen-zomer/exact-en-biologie/de-zintuigen-van-planten/index.aspx

 

 

 

Inhoud van de colleges:
 

Darwin stelde al proefondervindelijk vast dat planten zintuigen hebben. Toch zijn planten voor veel mensen vooral passieve organismen die saai en onaangedaan hun tijd uitzitten.

In deze vier lezingen gaan we zien dat de werkelijkheid anders is.


In het eerste college gaan we na wat een zintuig eigenlijk is en waar dat in een plant zou kunnen zitten. En we bepalen hoe we vast kunnen stellen of een plant een zintuig gebruikt.
Vervolgens gaan we tijdens de volgende colleges in op de verschillende werelden van zwaartekracht, licht, geur, tijd en ruimte zoeken naar zintuiglijke waarnemingen door planten.
Van een groot aantal van deze zintuigen begrijpen we inmiddels zowel de werking als de functie voor de plant, maar op veel gebieden tasten we nog in het duister. Zintuigen zijn onlosmakelijk met gedrag verbonden, soms is dit gedrag eenvoudig mechanisch zoals de beweging van stuifmeeldraden in een Salvia, maar vaak is dit gedrag bijzonder complex zoals de groeibeweging van een wortelpunt.

Achtergrondliteratuur

systeem+tuin+hortus+adam2.jpg
bottom of page