top of page

De Ontdekking van de Planten

VU Amsterdam en VU-Hortus Amsterdam, voorjaar 2016

 

Een serie van zes vrijdagmiddaglezingen over de historie van mens en plant. Elke middag begint met een inleiding van vijf kwartier, daarna gaan we de hortustuin in om een aantal besproken planten in het echt te kunnen bekijken. Tussen 13.00 - 16.00 uur.

 

Serie van 6 colleges en rondleidingen:
. 19 februari: Planten uit het oerwoud.
. 26 februari: De eerste landbouw.
.   4 maart:    De oudste tuinen.
. 25 maart:    Medicinale planten.
.   1 april:      De opkomst van de wetenschap.
.   8 april:      Het belang van plantenkennis in de moderne wereld.


Prijs voor de hele serie € 60. Aanmelding voor de hele serie: info.openoog@tele2.nl.

Of prijs voor elk los college € 10,- (*) bij entree contant te voldoen. Opgave niet nodig.

Inschrijvers op de hele serie krijgen na afloop steeds de lezing plus achtergrondlitteratuur toegestuurd.

* Voor studenten op vertoon van hun collegekaart is de enkele prijs 7,50 contant. 

 

Plaats: Green Office VU University Amsterdam

            Hoofdingang VU, De Boelelaan 1105, 1081HV Amsterdam

(Neem de hoofdingang, neem de trap naar beneden, de ruimte ligt onder de voordeur.) 

 

In deze lezingen zien we onder andere hoe mensen in de verschillenden tijden heel verschillend aankeken tegen de natuur rondom hen en de rol van planten daarin. 

 

De voorgeschiedenis begint natuurlijk in het oerwoud van onze voorouders. In dat oerwoud vonden wij ons eten, onze huisvesting en een eigen leefwereld. En daarmee groeide geleidelijk onze kennis van de planten en dieren in dat oerwoud. 

 

De oudste mensengroepen waren totaal afhankelijk van de omringende natuur en beschouwden deze als een mythologisch systeem. Wij waren onderdeel van de natuur, voeding en genezing waren een gift. Later groeide onze kennis en kregen we een meer ambachtelijke verhouding met de natuur. Planten werden een middel om ons te voeden en na het ontstaan van de landbouw ook onderwerp van handel. Niet bruikbare natuur werd als een vijand gezien die overwonnen kon worden. Plantenkennis raakte geconcentreerd binnen gespecialiseerde beroepsgroepen als boeren, artsen en ververs.

 

Vanaf de renaissance en later in de koloniale tijden werden uit nieuwsgierigheid en machtsvertoon steeds grotere plantenverzamelingen aangelegd. De kennis opgedaan in verre landen en de studie van de verzamelingen thuis, onder andere in de Amsterdamse Hortus, leiden tot nieuwe ideeën over rangschikking en mogelijke evolutie. De planten werden een zelfstandige bron van studie. En ... er werd geld mee verdiend.   

 

Uit plantengeneeskunde ontstond de moderne farmacie, uit boerenwijsheid ontstond de landbouwkunde en uit de kruidenkennis van artsen en apothekers ontstond de botanie.

Ten slotte gaan we na wat de botanie te bieden heeft aan de huidige samenleving. Wat is het belang van biodiversiteit voor onze voedselgewassen en onze gezondheid?  En we zullen zien, misschien verrassend, hoe sterk onze technologische samenleving afhankelijk is en blijft van de plantenwereld.

 

En Amsterdam en de VU Hortus spelen natuurlijk een belangrijke rol in een aantal van de verhalen die aan bod gaan komen!

 

                                                Dit is een samenwerkingsproject van:

                                                www.greenofficevu.nl

                                                www.vriendenvuhortus.nl

                                                www.clivia.nu

                                                www.openoogprodukties.com

 

bottom of page